Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Żyje

MACICA I TKANKA ŁĄCZNA MIEDNICZA

Macica jest mięsistym narządem, częściowo pokrytym otrzewną, który po uwolnieniu go z podtrzymujących tkanek i więzadeł przypomina z kształtu gruszkę długości (u kobiety dojrzałej) 7-8 cm. Wnętrze macicy jest wyścielone błoną śluzową, która spoczywa wprost na mięśniówce.

»

Zakażenie połogowe

Wtargnięcie drobnoustrojów chorobotwórczych do rany połogowej daje w końcowym wyniku ciężkie lub śmiertelne schorzenia i nosi nazwę zakażenia połogowego w ścisłym tego słowa znaczenia. W większości przypadków zakażenie ran połogowych jest spowodowane paciorkowcami. Jak już wyżej wspomniano, próbowano różnym odmianom paciorkowców przypisywać określone kliniczne postacie schorzenia, co już dzisiaj ostatecznie zostało zarzucone. Te same pa-ciorkowce w zależności od tego, które tkanki atakują, dają odmienne postacie schorzeń. Wiadomo również, że drobnoustroje posiadają zdol-ność zmieniania swojej jadowitości, tracąc ją w pewnych przypadkach zupełnie, w innych zyskując na jadowitości. Najzłośliwsze drobnoustroje są te, które są bezpośrednio przeniesione z jednej rany na drugą. Mało jadowite postacie łatwo zostają zwalczane przez siły obronne ustroju i nie przedostają się w głąb tkanek, natomiast złośliwsze niszczą wal ochronny, który ma stanowić zaporę i wnikają w głąb ustroju, powodując ciężkie zakażenie. Wrażliwość położnic na zakażenie jest taka sama jak u wszystkich ludzi. Wydaje się jednak, że wykrwawienie usposabia do zakażenia, czego dowodem jest wzrost sił obronnych ustroju po przetoczeniu krwi. Dla obrazu chorobowego i dalszego przebiegu zakażenia ważne jest miejsce wtargnięcia drobnoustrojów. Dolne części narządu rodnego są odporniejsze, niż jama macicy, a najmniej odporne jest miejsce łożyskowe. Poważną rolę odgrywa również czas, w którym nastąpiło zakażenie. Im później się ono zjawia, tym przebieg jest łagodniejszy, gdyż przez ten czas wytwarza się wał ochronny i przez skurcze macicy zmniejsza się powierzchnia rany.

»

Próby Aschheima i Friedmana

Wątpliwości rozstrzyga badanie mikroskopowe, jeśli w wyskrobanych z macicy strzępkach stwierdza się masy zespólni i komórki Langhansa, nie ma natomiast tzw. cieniów kosmkowych. Tam gdzie kosmki są chociaż w części utrzymane, mamy do czynienia nie z kosmówczakiem, ale ze zwyczajnym polipem łożyskowym lub resztkami łożyska.

W ostatnich kilkunastu latach Aschheim i źondek oraz Friedman i Lapham opracowali i podali próby, za pomocy których w moczu oraz w innych płynach ustroju można wykryć tzw. hormony gonadotropowe, wytwarzane w ogromnych ilościach przez nabłonek kosmków łożyska. Dzięki tym próbom rozpoznanie kosmówczaka stało się łatwiejsze. Ponieważ w chorobie tej następuje bujanie elementów nabłonkowych kosmków, a tym samym dochodzi do nadmiernego wytwarzania i wydalania hormonów gonadotropowych pochodzenia łożyskowego (tj. prolanu A i B), do uzyskania dodatniego wyniku odczynu potrzeba tu znacznie mniejszych ilości moczu niż w czasie prawidłowej ciąży. »

Potrzeby chorobowe

W niektórych wypadkach konsekwencje nałogu powodują zakłócenia lub też zanik zdolności do realizacji czynności seksualnych. Narkotyk może więc przejściowo sprzyjać funkcjom seksualnym, może je blokować, a może też wpływać pośrednio na zmianę ich struktury.

»

Czynniki psychologiczne i społeczno-kulturowe

Dla rozwoju emocjonalno-seksualnego nie mniej ważna od powyższych czynników natury biologicznej jest rola czynników środowiskowych. Wszelkie środowiskowe czynniki natury fizycznej mogą sprzyjać prawidłowemu rozwojowi emocjonalno-seksualnemu lub też wypaczać go poprzez urazy fizyczne czy choroby. Jakiekolwiek uszkodzenie chociażby jednego ze wszystkich powyżej opisanych mechanizmów biologicznych, będące następstwem środowiskowego czynnika natury fizycznej, wydatnie zaburza całokształt rozwoju emocjonalno-seksualnego.

»

PROBLEMY I KONTROWERSJE MORALNE SEKSUOLOGA

Problemy i kontrowersje moralne w rozstrzyganiu zagadnień związanych z praktyką lekarską spotyka się we wszystkich dyscyplinach medycznych. Ich szczególne natężenie, jaskrawość, a nawet dramatyczność uwarunkowane są m.in. tempem rozwoju danej specjalności medycznej.

»

Kliniczne aspekty normy seksualnej

W związku z całokształtem przemian w zakresie poglądów, zwyczajów i obyczajów seksualnych, w świadomości seksualnej oraz w ustosunkowaniu się do sfery życia seksualnego człowieka, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w kręgu kultury zachodniej Europy, coraz wyraźniej zarysowuje się potrzeba określenia normy seksualnej na użytek kliniczny. Jest to zrozumiałe, bowiem lekarz w klinice seksuologicznej musi mieć dobre rozeznanie w zakresie normy i patologii seksualnej. Brak tego rozeznania może powodować szkodliwe dla praktyki klinicznej skutki w postaci przeoczenia zjawisk mających charakter patologiczny lub – co gorsza – w postaci rozpoznania zaburzeń patologicznych oraz podjęcia ich „leczenia” u osób, które w świetle nowej koncepcji normy seksualnej nie reprezentują przypadków patologicznych. Stworzenie uniwersalnej normy klinicznej byłoby zarazem pra- wzorem interdyscyplinarnej normy seksuologicznej, której wypracowanie staje się coraz bardziej konieczne.

»

PRACA PEIRCE’A I NUTTALA

Jedną z pierwszych prac tego rodzaju była praca Peirce’a i Nuttala (1961). Badacze ci obserwowali zachowanie kopulacyjne szczurów w takich warunkach doświadczalnych, w których samica miała możliwość ucieczki po każdej kopulacji do osobnego pomieszczenia, do którego samiec nie był wpuszczany. Okazało się wtedy, że samice przebywały w tym osobnym pomieszczeniu najdłużej po ejakulacjach, krócej po in- tromisjach i najkrócej po kopulacji bez intromisji. W tym samym roku podobne wyniki uzyskał Bermant wykorzystując reakcję instrumentalną polegającą na naciskaniu dźwigni. Stwierdził on również, że najdłuższe latencje reakcji instrumentalnych występowały po ejakulacjach, krótsze po intromisjach itd. Podobne wyniki jak Peirce i Nuttal uzyskali w 1976 r. Schoelch Krieger i współpracownicy. Badacze ci zwrócili ponadto uwagę na rolę współdziałania między samcem i samicą przy powstawaniu różnej długości przerw po poszczególnych rodzajach kontaktów seksualnych. Podkreślono ewentualne znaczenie wokalizacji ultradźwiękowej samców w czasie kopulacji – miałaby ona wpływać hamująco na aktywność seksualną samicy. Bermant i Westbrook (1966) stwierdzili, że obecność koagulatu poejakulacyjnego w drogach rodnych samicy wydłuża przerwę poejakulacyjną, a znieczulenie zewnętrznych dróg rodnych znacznie skraca latencje po poszczególnych rodzajach kopulacji.

»

TORBIEL GRUCZOŁU BARTHOLINA

Torbiele mogą powstawać zarówno w przewodzie, jak i w samym gruczole Bartholina. Pierwsze trafiają się o wicie częściej i są typowymi torbielami retencyjnymi. Jakkolwiek w większości przypadków ich powstanie należy odnieść do zamknięcia przewodu gruczołowego w przebiegu procesu zapalnego, może zdarzyć się, że przeszkoda w odpływie zawartości gruczołu jest czysto mechaniczna (zamknięcie przez drobny kamyk).,

»

OKRES POKWITANIA

Pokwitaniem nazywamy ten okres w życiu kobiety, który stanowi granicę między wiekiem dziecięcym i dojrzałym i w którym występują pewne cechy na- dające mu znamienne piętno. Istotą jego jest zapoczątkowanie wytwarzania pełnowartościowych jaj, co zbiega się przyczynowo i czasowo z szybszym wzrostem ciała i poszczególnych narządów ustroju, wzmożeniem ich czynności oraz wykształceniem się cech płciowych drugorzędnych i trzeciorzędnych. Zjawiska właściwe okresowi pokwitania są bezpośrednim następstwem wzmożonego wytwarzania gonadotrofin w przednim płacie przysadki mózgowej, co powoduje dojrzewanie gruczołów płciowych oraz zwiększenie wytwarzania hormonów płcio- wych, tj. u kobietyr ciał rujopędnych i hormonu ciałka żółtego. Hormony te z kolei wpływają na dodatkowe narządy płciowe oraz na ogólny rozwój psychiczny i cielesny jednostki.

»

Dieta bogata w węglowodany

Z drugiej strony, gdybyśmy osiągnęli, za pomocą diety, zmniejszenie wagi noworodka, to pozostałaby ona bez wpływu na wielkość główki, odgrywającej największą rolę w prawidłowym mechanizmie porodowym. W odżywianiu konieczne jest dostarczanie dużych ilości węglowodanów, ograniczenie tłuszczów i białka w II połowie ciąży, mało soli, gdyż stwarza to skłonność do obrzęków. »

Muzykoterapia

Skuteczny sposób zagłuszania bólu pacjenta, odwracania jego uwagi od cierpienia, wprowadzania go w miły, intymny nastrój. W zależności od tego, z jakim zabiegiem współgra muzykoterapia, stosuje się na przykład:

»