Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Żyje

Skłonność do stanów przygnębienia

Staje się to powodem martwicy warstwy czynnościowej śluzówki, a potem jej rozpadu, który obejmuje nie tylko jej utkanie, ale i gruczoły oraz zakończenia drobnych naczyń tętniczych. Warstwa podstawowa śluzówki nie zostaje objęta tym procesem, gdyż jest ona odżywiana przez osobne tętnic zki.

Samo wystąpienie krwawienia jest następstwem przerwania nadmiernie rozszerzonych i wypełnionych krwią zakończeń naczyniowych, których ściany uległy również zwyrodnieniu, a z których krew nie może odpływać wskutek wyżej podanych zmian w układzie mięśniowo-nerwowym macicy. Wylewy krwi do śluzówki sprawiają, że powierzchowne jej części zostają oddzielone nymi podczas miesiączki. Wiele przypadłości występuje jednak już w okresie poprzedzającym pojawienie się miesiączki (np. bóle w krzyżu, bóle głowy itd.). Samopoczucie kobiety jest gorsze. »

Nie ma przestępstwa seksualnego samego w sobie

Na tle tych rozważań można zaryzykować pogląd,, że nie ma przestępstwa seksualne go samego w sobie, per se. Takiego przestępstwa nie potrafimy nawet zdefiniować. Spotykane w literaturze przedmiotu definicje (Smith, 1968 Ellis, 1961) są czysto formalne, określając przestępstwo seksualne jako czyn zmierzający do zaspokojenia (gratification) własnego popędu seksualnego w sposób sprzeczny z zasadami moralnymi i zakazany przez prawo karne. Definicje te nic prawie nie mówią o istocie, o treści tych przestępstw, a scharakteryzowanie ich jako sprzecznych z zasadami moralności jest, w świetle wyłożonych poglądów, określeniem enigmatycznym, eufemicznym. Wprawdzie w czynach sprawców pojawia się pierwiastek seksualny w jego sensie behawioralnym, wszelako seksualność ma tu przeważnie znaczenie instrumentalne czy też subsydiarne. Jest ona w istocie rzeczy tylko elementem przestępnego działania jednostki, który służy jedynie jako środek do celów społecznie szkodliwych lub występuje jako uzupełniający składnik zachowania, przynoszącego jednostce lub społeczności krzywdę, zło, w całokształcie swych elementów, także pozaseksualnych. Chodzi głównie o zachowanie, które zawiera w sobie elementy przemocy, wyzysku, wyrządzenia cierpień fizycznych lub moralnych jednostce, a więc o realną krzywdę ludzką.

»

Jednostką biologiczną jest

Jednostką biologiczną jest taka ilość hormonu ciałka żółtego, która podzielona na kilka dawek w ciągu określonego czasu, wywoła fazę wydzielniczą śluzówki macicy. Jednostki Cornera i Clauberga zostały uzgodnione i określone w jednostkach króliczych. Z 625 kg jajników uzyskanych od 10.000 świń, Butenandt wyosobnił 20 mg krystalicznego hormonu ciałka żółtego. Jednostkę wzorcową stanowi 1 mg progesteronu.

»

Wpływ mięśniaków na czynności rozrodcze

Wpływ mięśniaków na czynności rozrodcze, a więc na ciążę, poród i połóg nie ulega wątpliwości. W ciąży mięśniaki mogą się stać powodem poronienia z powodów czysto mechanicznych. Podczas porodu stanowią niekiedy przeszkodę w wydalaniu płodu. W czasie połogu, kiedy macica narażona jest na zakażenie, ulegają i one procesom gnilnym lub ropnym, jeżeli bakterie chorobotwórcze dostaną się do ich wr.ętrza. W przypadkach mięśniaków podśluzowych guz może ulec łatwo „czerwonej martwicy” lub wypchnięciu do pochwy wśród silnego krwawienia.

»

Jajnik (ovarium)

Jajnik (ovarium) nadjajnik ( epoophoron) przyjajnik (paroophoron) narządy szczątkowe przewód Gartnera jajowody, macica, pochwa błona dziewicza, ujście cewki moczowej więzadło obłe więzadło jajnika właściwe (lig. ovarii proprium) wieszadło jajnika (lig. suspensorium ovarii) przedsionek pochwy więzadło szerokie oraz krezka jajowodu łechtaczka i wargi mniejsze wzgórek łonowy i wargi większe zrozumiałą, że w razie istnienia zaburzeń rozwojowych w obrębie przewodów Mullera mogą zajść dwie ewentualności. Albo i) części ich, które później z reguły ulegają zespoleniu, pozostaną rozdzielone, albo 2) nie wytworzy się w nich światło zupełnie lub na pewnej przestrzeni, chociaż zespolenie ich nastąpi.

»

Ciało Wolffa

Ciało Wolffa dzieli sie na dwa odcinki, odczaszkowy i odogonowy. Odcinek odogonowy tworzy później stałą nerkę. Pranercze powstaje w pewien czas po przednerczu, z końcem pierwszego miesiąca życia płodowego, ale rozwija się dłużej niż przednercze. Stwierdzamy w nim typowe kłębuszfei i kanaliki uchodzące do przewodu pranercza.

»

Rozpoznanie zazwyczaj nie przedstawia szczególnych trudności

Mówimy wówczas o ułożeniach nóż- kowych lub kolankowych. Ustawienie płodu może być I luib II z odmianami przednią lub tylną.

»

Krwistek pozamaciczny

Krwistek pozamaciczny dochodzi nieraz do dużych rozmiarów. Tworzy się on zwykle stopniowo, wskutek powtarzających się wylewów krwi. W miarę wzrostu jego dochodzi do przemieszczenia narządów, na których się opiera, ku przodowi i ku górze. Jeśli macica pozostaje w tyłozgięciu wskutek unieruchomienia jej przez zrosty otrzewnej, krew nie może zbierać się w jamie Douglasa, ale gromadzi się między macicą i pęcherzem moczowym, tworząc krwistek przedmaciczny (haematocele anteuterina).

»

Jajnik część 2

Okres czynności ciałka żółtego wynosi 12 – 14 dni. Jeśli nastąpi zapłodnienie, ciałko żółte czynne jest przez cały okres ciąży, jeśli nie doszło do zapłodnienia, zanika, przekształcając się w ciałko białawe, po którym pozostaje niewielka włóknista blizna na powierzchni jajnika. Ciałko żółte ciążowe rozwija się wtedy, gdy nastąpi zapłodnienie i zagnieżdżenie jaja. Powiększa się ono do 4 miesiąca ciąży, po czym powoli zanika zachowując jednak aktywność do końca ciąży. Również ono przekształca się w ciałko białawe, po którym pozostaje blizna.

»

Typologia Rabocha – ciąg dalszy

Wśród typów kobiet 2, 3 i 4 można rozróżnić dwa podtypy: a) kobiety, które braku podniecenia seksualnego lub orgazmu nie odczuwają subiektywnie. Mimo obniżonej reaktywności przeżywają one czasami stosunek seksualny jako zadowalający, a nigdy nie reagują nań w sposób niechętny b) kobiety, które odczuwają i przeżywają stosunek płciowy jako niewystarczający. Są one po nim niezaspokojone, rozdrażnione, pełne wewnętrznego napięcia, niepokoju, mogą mieć zaburzenia snu itp.

»

Wskaźnik funkcji wegetatywnych w ogóle

Rozpatrując rozkład całego czasu trwania erekcji bez uwzględnienia ich siły (ryc. 8) uzyskuje się następujące dane: w ciągu pierwszych dwu godzin snu erekcje zajmują 10% całego czasu, w czasie trzeciej i czwartej godziny 24%, na piątą i szóstą godzinę przypada 41%, a na siódmą godzinę 25%. Jak wynika z powyższych ustaleń, najwyższy udział procent wy czasu trwania erekcji przypada między czwartą a szóstą godziną snu – a więc około 5 godziny nad ranem (jeżeli badana osoba kładzie się do łóżka około godziny 23.00 -23.30) erekcje są wtedy również najsilniejsze.

»

Biologiczne zróżnicowanie płci – rozwinięcie

Seksuolog wartościuje czyny ze względu na wiele cech znaczących: ze względu na odniesienie do treści norm społecznych (według zasad społecznego ładu, bezpieczeństwa i utrzymania gatunku), ze względu na dobro pary (brak efektu felicytologicznego obustronnego jest „bezprawny” wobec zasady partnerstwa) i ze względu na (jednostkę) osobę, dla której zachowanie seksualne ma być znaczące: rozwojowo, hedonistycznie, pra- kseologicznie.

»