Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Wpływ płodowych gonad na różnicowanie narządów płciowych

Genetyczna determinacja płci powoduje w warunkach fizjologicznych zróżnicowanie pierwotnej gonady w kierunku męskim lub żeńskim. Dalszy rozwój płciowy związany jest z czynnością hormonalną płodowych gonad.

U człowieka, podobnie jak u większości ssaków, różnicowanie narządów płciowych w kierunku męskim odbywa się pod wpływem substancji hormonalnych produkowanych przez płodowe jądra. Natomiast różnicowanie w kierunku żeńskim jest samoistne, to znaczy dokonuje się bez wpływu czynników działających na narządy płciowe z zewnątrz. Sformułowanie powyższych wniosków było możliwe po przeprowadzeniu szeregu prac eksperymentalnych – głównie na szczurach, świnkach morskich i królikach wyniki tych badań są zgodne z obserwacjami przypadków z samoistnym nieprawidłowym rozwojem płciowym, występującym zarówno u człowieka, jak i u innych ssaków łożyskowych.

Pierwsze, a zarazem podstawowe badania zostały wykonane przez Josta i opublikowane w pracach ukazujących się od roku 1947. Jost dokonywał usunięcia gonad u płodów we wczesnym okresie życia płodowego, po czym obserwował dalszy rozwój płodów. Wyniki swoich badań przedstawił obszernie w pracy z roku 1953. Eksperymenty były przeprowadzone na płodach w różnych stadiach rozwoju. Pierwsza badana

Wpływ płodowych gonad na różnicowanie narządów płciowych – kontynuacja

XY XX o grupa obejmowała płody operowane przed lub na początku płciowego różnicowania płodowego. Eksperymenty przeprowadzono na płodach królików oraz myszy. Króliki były kastrowane w 19 dniu życia płodowego (przed różnicowaniem płciowym) lub w 20 dniu (początek regresji przewodów Mullera) 6. Tak wczesna kastracja spowodowała, że u płodu nie pojawiły się żadne cechy męskie przewody Wolffa uległy regresji, natomiast gruczoł krokowy nie wykształcił się (u płodów kastrowanych w 19 dniu) lub był szczątkowy (u płodów kastrowanych w 20 dniu). Zewnętrzne narządy płciowe oraz zatoka moczowo-płciowa były żeńskie. Ponadto przewody Mullera przekształcały się w żeński przewód moczowo-płciowy, jak u kastrowanych osobników żeńskich. Jost podsumował wyniki powyższych eksperymentów stwierdzając, że działanie jąder płodowych można scharakteryzować dwoma zasadniczymi efektami:

– 1) różnicowaniem narządów płciowych w kierunku męskim i stabilizacją przewodów Wolffa

– 2) regresją przewodów Mullera.

Na poparcie swojej interpretacji Jost przytacza fakt, że przewód Mullera pochodzący od szczura (wyizolowany w okresie, gdy jeszcze

« Przewód Mullera, przewód Wolffa – przewody, z których w okresie życia płodowego wytwarzają się wewnętrzne narządy płciowe: żeńskie (z przewodu Mullera) lub męskie (z przewodu Wolffa). nie jest zróżnicowany i hodowany in vitro) rozwija sią i różnicuje w kierunku żeńskim, niezależnie od tego, czy pochodzi od płodu płci męskiej czy żeńskiej. Obserwacja ta wskazuje, że matczyne lub pozagonadalne substancje nie mogą być odpowiedzialne za feminizację kastrowanego płodu.

Dodaj