Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Wirus odry

Podstawą rozpoznania jest kliniczny obraz ospy wietrznej (półpaśca), izo-lacja wirusa i badania immunologiczne (6,13, 22).

Wirus odry (MV). Krańcowo rzadkie powikłanie, jakim jest odrowe zapalenie płuc, dotyczy najczęściej dzieci z zespołem upośledzenia odporności. Na obraz cytologiczny składają się:

– komórki olbrzymie wielojądrowe zawierające do 5-0 jąder, powstałe jako wynik fuzji pneumocytów typu II,

– inkluzje zasadochłonne zarówno wewnątrzjądrowe, jak i wewnątrzcyto-plazmatyczne, obecne zarówno w komórkach wielojądrowych, jak i ko-mórkach śródbłonka oraz makrofagach,

– obraz typowy dla hiperplazji komórek nabłonka oskrzelowego,

– komórki metaplastycznego nabłonka płaskiego (6, 9,13, 22).

Adenowirusy

Adenowirusy (AV) są najczęstszą przyczyną zakażeń w układzie oddechowym. Obraz cytologiczny infekcji to:

– ciliocytoforia („amputacja” rąbka szczoteczkowego komórek nabłonka wałeczkowego oskrzeli),

– inkluzje wewnątrzjądrowe (mniejsze niż Cowdry typ A) w komórkach nabłonka oskrzelików i pęcherzyków płucnych,

– plamy komórkowe („smudge cells”), czyli powiększona komórka często w całości wypełniona powiększonym jądrem komórkowym,

– bezpostaciowe masy martwicze.

Syncytia komórkowe

Rozpoznanie ustala się na podstawie badań immunologicznych (6,13,22). Wirus syncytialny dróg oddechowych (RSV) jest odpowiedzialny za ciężką postać śródmiąższowego zapalenia płuc lub oskrzeli. Cytologicznie stwierdza się:

– syncytia komórkowe o średnicy przekraczającej 1-0-0 p,

– jednojądrowe duże komórki,

– kwasochłonne inkluzje wewnątrzcytoplazmatyczne usytuowane w stre-fie okolojądrowej,

– obraz rozrostu nabłonka oskrzelowego.

Wirus paragrypy

Rozpoznanie ustala się na podstawie wyników hodowli i badań immuno-logicznych wydzieliny oskrzelowej (6,13,22, 23).

Wirus paragrypy (IV). Obraz cytologiczny zależy od podtypu wirusa. I tak, dla podtypu 2 i 3 obserwuje się:

– obecność komórek olbrzymich wielojądrowych, jako wynik fuzji kilku komórek zainfekowanych wirusem,

– obecność mas martwiczych,

– inkluzje wewnątrzcytoplazmatyczne,

– rozrost nabłonka oskrzelowego (6,13, 22).

Zapalenie ropne

Obraz zapalenia ropnego jest najmniej charakterystyczny w cytologicznej diagno-styce pneumonologicznej. Przyczyny tego są następujące:

– wysięk ropny w materiale z drzewa oskrzelowego może stanowić sku-teczną „maskę” toczącego się tam procesu nowotworowego,

– stwierdzane cytologicznie anomalie dotyczące komórek znajdowanych w wysięku ropnym mają bardzo ograniczoną wartość diagnostyczną,

– ropne zapalenie miąższu płuca jest nierzadkim zjawiskiem towarzyszą-cym guzowi pochodzenia nowotworowego,

– nawet badania bakteriologiczne treści ropnej obarczone są znaczącym błędem wynikającym z niemożliwości „jałowego” pobrania materiału przeznaczonego do badania (6,19).

W obrazie cytologicznym wywołanego przez nie zapalenia ropnego daje się zaobserwować, oprócz histiocytów, w tym niekiedy olbrzymich i wielojądro- wych, skupiska mikroorganizmów o strukturze włóknistej, objętych otoczką Splen- dore-Hoeppli (6). Tego typu znalezisko w materiale z oskrzeli nie ma żadnej wartości diagnostycznej, gdyż są one tam saprofitami (6).

Dodaj