Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

VARIA

LBA o dużej wewnętrznej aktywności sympatomimetycznej, jak nifcnalol, uczynniają u ludzi in vivo układ fibrynolityczny, natomiast nie skracają in vitro czasu lizy euglobulin [723] ani nic działają trombolitycznie w teście von Kaułi (obserwacja własna). Z drugiej strony ałprenolol hamuje aktywację układu fibrynolitycznogo i wzrost czynnika VIII we krwi wywołany przez adrenalinę. Sam ałprenolol nie działa librynolitycznie [557J.

Propranolol nasila działanie endotoksyny bakteryjnej, która chroni myszy przed śmiercią, wywołaną naś wiellaniem promieniami Roentgena [177].

Propranolol zwiększa podatność na wystąpienie uczuleniowej niedokrwistości hemolitycznej u myszy [790], Propranolol i DCI hamują wzrosL i podział pierwotniaka Tetrahymena pyriiormis W. [493],

Noradrenalina, podobnie jak pilokarpina, zwiększa wpływ płynu Izo- wego z gruczołu królika i kota. Sotalol wybiórczo znosi działanie noradrenaliny na ten gruczoł [139],

Propranolol osłabia przeciwzapalne działanie amidopiryny i fenylobu- tazonu w traumatycznym obrzęku kończyny szczura [842] i nie wpływa na przebieg obrzęku karageninowego [648], Propranolol hamuje co prawda ból wywołany dootrzewnowym wstrzyknięciem myszom nadtlenku kwasu arachidonowego, lecz jednocześnie osłabia przeciwbólowe działanie amidopiryny [854],

Butydryna zwiększa odczyn zapalny w skórze szczura wywołany wstrzyknięciem serotoniny [9881. Mechanizm działania LBA w powyższych doświadczeniach jest niejasny.

W charakterystyce pominięto używane już LBA, takie jak DCI 1802] i pro- netalol [118]. Powstrzymano się również od omówienia nowszych LBA, takich jak: AH 3474 [119], SD/1601 [313], Ro 3-3528 [432], Kó 1313 [736],, MNIP [700], USVC 6524 [606], PhQA 33 [460], tazolol – ITP [958, 1015], tołamolól – UK 6558 [43, 520, 749, 932, 1028], bufetolol – Y6124 [490, 514, 539, 731, 961], bucindolol [753], bucumolol [707, 759], bupranolol [490, 961, 1099], carazolol [77, 711], carteolol [710, 1090], D-32 [471], Gyki-41099 – chlorpropanol, Tobanum [308, 924], pamatoloi [184, 186, 187], tipreno- lol [900], wychodząc z założenia, że ich wartość kliniczna lub przydatność do badań farmakologicznych nie jest dostatecznie udokumentowana w chwili oddawania monografii do druku.

Przytaczane nazwy chemiczne LBA nie są ujednolicone, lecz podawane według oryginalnej transkrypcji autorów, którzy je po raz pierwszy opisali.

Dodaj