Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Stymulacja seksualna mężczyzny

Z badań powyższych wynika, źe na ogół kobiety stymulowane są seksualnie nieco słabiej niż mężczyźni (zwłaszcza gdy obrazki przedstawiają niezwykłe praktyki seksualne), lecz różnica ta jest mała – znacznie mniejsza niż wynika to z uprzednio przedstawionych badań Kin- seya (1948, 1953) oraz moich (1962). Poza tym jednak ok. 40% kobiet wykazuje silniejszą stymulację seksualną pod wpływem obrazków i filmów niż „przeciętny mężczyzna”. W zakresie reakcji emocjonalnych dochodzi do znacznie większej aktywności i labilności u kobiet niż u mężczyzn. W zakresie fizjologicznych reakcji seksualnych oraz zachowania seksualnego nie stwierdzono istotnych różnic między mężczyznami i kobietami. Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet pod wpływem stymulacji seksualnej wzrastała aktywność seksualna, potrzeby seksualne oraz pobudliwość fantazji seksualnej. Z badań tych wynika, że kobiety (a przynajmniej te względnie emancypowane, do jakich można zaliczyć stu- v Lubricatio vaginale – zwilżanie się ścian pochwy występujące w czasie podniecenia seksualnego. dentki) podlegają zasadniczo takiej samej stymulacji przez wzrokowe podniety zewnętrzne w postaci obrazków i filmów jak mężczyźni. Podobnie też wyładowują w czynnościach seksualnych indukowane podniecenie seksualne. A zatem można przyjąć, że istniejące dawniej różnice w reaktywności seksualnej mężczyzn i kobiet powstałe wskutek działania wizualnych bodźców zewnętrznych były uwarunkowane nie tyle podłożem fizjologicznym, ile wpływami kulturowymi, a zwłaszcza wzorami zachowania wynikającymi z istnienia podwójnej moralności, surowiej ograniczającej zachowanie seksualne kobiet niż mężczyzn. Za powyższym przemawia szereg spostrzeżeń, takich jak zwiększenie się reaktywności seksualnej kobiet po zażyciu alkoholu lub narkotyków (obniżających hamulce psychiczne), zwiększenie się tej reaktywności w miarę zdobywania coraz większych doświadczeń seksualnych (co również tłumaczy się usuwaniem zahamowań psychicznych) itp. O tym, że kulturowo uformowane nastawienie do seksualizmu rzutuje na reaktywność seksualną, przekonują nas badania antropologiczne. Na przykład Samoanki, wychowywane w duchu entuzjastycznego nastawienia do seksualizmu, wykazują dużą reaktywność seksualną, natomiast kobiety szczepu Manus, żyjącego na Wyspach Admiralicji, którym wpajana jest odraza do życia seksualnego, reagują seksualnie w sposób minimalny.

Dodaj