Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Rok Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

Szczególnie pomocna jest współpraca z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Polskim Czerwonym Krzyżem i organizacjami młodzieżowymi.

Tylko wspólnym działaniem placówek służby zdrowia, towarzystw społecznych oraz samego społeczeństwa będzie można zaspokoić potrzeby osób niepełnosprawnych.

Aczkolwiek od roku 1931 – Roku Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych – społeczeństwo polskie jest bardziej świadome moralnej odpowiedzialności za los tej populacji, to jakość tej moralności jest zróżnicowana. Szereg organizacji i instytucji ora/, grup społecznych zdaje sobie sprawę z powagi problemu. Wyrazem tego jest Uchwaia Sejmu z dnia łf> września 1982 r. w sprawie inwalidów i osób niepełnosprawnych oraz powołanie przez rząd Rady d.s. Ludzi Starszych, Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Jest to praktyczna realizacja Deklaracji Praw Człowieka, która w odniesieniu do ludzi niepełnosprawnych dotyczy następujących praw: do respektowania ich ludzkiej godności, do pełnego i własnego udziału w życiu społecznym, do wolności osobistej, ochrony przed dyskryminacją, spekulowaniem na osobach niepełnosprawnych, do atypowych potrzeb, do posiadania środków ułatwiających poleganie na sobie, maksymalny rozwój sprawności i możliwości, w tym zwłaszcza leczenia, kształcenia, pracy i zaspokajania potrzeb socjalnych, do ekonomicznego i socjalnego zabezpieczenia oraz godnego standardu życia.

Przyjęcie przez nasz Kraj tych międzynarodowych zobowiązań musi zburzyć dotychczasowe struktury organizacyjne opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dotychczasowe teorie, dydaktykę w szkołach, programy kształcenia kadr oraz percepcję ludzi niepełnosprawnych.

Dodaj