Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

PROBLEMY I KONTROWERSJE MORALNE SEKSUOLOGA

Problemy i kontrowersje moralne w rozstrzyganiu zagadnień związanych z praktyką lekarską spotyka się we wszystkich dyscyplinach medycznych. Ich szczególne natężenie, jaskrawość, a nawet dramatyczność uwarunkowane są m.in. tempem rozwoju danej specjalności medycznej.

Zazwyczaj pojawiają się okresowo, często pociągając za sobą wiele nowych, skomplikowanych, nie ujętych jeszcze w akty normatywne sytuacji, powodując konieczność rozstrzygania ich przez lekarza praktyka, bez możliwości oparcia się na jakichś wzorcach, bowiem nie zostały one jeszcze wypracowane. Postęp i rozwój, dokonujące się spontanicznie, wyprzedzają tworzenie się norm. Klasycznym tego przykładem jest chirurgia, a zwłaszcza transplantologia wraz z wieloma problemami moralnymi i kontrowersjami dotyczącymi przeszczepiania narządów, określenia sytuacji uprawniającej do odłączenia aparatury podtrzymującej życie człowieka itp.

Seksuologia, a zwłaszcza seksuologia lekarska, jest nauką w której – w obecnej fazie jej rozwoju – spotyka się szczególnie dużo kontrowersji i problemów moralnych. W praktyce bywają one niezwykle trudne do rozwiązania przy zastosowaniu ogólnych sformułowań etyki lekarskiej. Świadczy o tym często spotykany fakt, że dwóch lekarzy seksuologów, mimo oparcia się na danych naukowych, a więc w warunkach eliminacji ich własnych światopoglądowych indoktrynacji, odmiennie rozwiązuje te same problemy u pacjentów. Chodzi przy tym o lekarzy seksuologów, a więc specjalistów posiadających odpowiedni zasób wiedzy i doświadczenia, a nie o – wciąż jeszcze licznych – pseudoseksuolo- gów, u których niewłaściwy sposób podejścia do zagadnień seksuologicznych wynika z braku znajomości zawodu. Zresztą sam fakt bezprawnego przyswajania sobie tytułów seksuologów, naruszający w sposób jawny zasady etyki lekarskiej, świadczy o tym, że wiele problemów natury moralnej może być przez nich nie dostrzeganych.

Dodaj