Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Problematyka etycznego wychowania seksualnego

Nasze wcześniejsze rozważania nad problematyką etyczną wychowania seksualnego wymagają kilku ważnych uzupełnień. Najpierw trzeba powiedzieć, iż przytoczone przykładowo systemy czy zestawy norm moralnych z różnych krajów nie są reprezentatywne dla całego kraju, z którego pochodzą, tylko dla pewnej grupy (głównie „awangardowych”) teoretyków wychowania seksualnego w danym kraju. Dlatego też moralno- -wychowawczy program Towarzystwa Pro Familia daleko wyprzedza zarówno stan świadomości społecznej w RFN, jak i rzeczywistą praktykę wychowania seksualnego w tym kraju, które dopiero jest w początkowym stadium wywalczania sobie prawa obywatelstwa.

Poszukując podstawy moralnej dla wychowania seksualnego opracowuje się nieraz typologie systemów moralnych, które bywały i bywają brane pod uwagę przez pedagogów jako ewentualne etyczne uzasadnienia takich lub innych wskazań wychowawczych. Istniejące systemy moralności seksualnej usiłowano klasyfikować bądź według stopnia ich liberalizmu w odniesieniu do stosunków' przedmałżeńskich, bądź też według zasadniczej postawy moralnej wobec seksu jako takiego.

Do typologii pierwszego rodzaju należy np. typologia M. Rubina (1965), który wyróżnił sześć typów moralności, dających się ułożyć w postaci swoistego kontinuum od najbardziej restrykcyjnych do najbardziej liberalnych wobec stosunków przedmałżeńskich:

– 1. Tradycyjny, represyjny ascetyzm–współżycie seksualne jest dopuszczalne tylko w małżeństwie i tylko w celu prokreacji.

– 2. Oświecony ascetyzm stosuje wobec seksualizmu te same tradycyjne normy, ale posługuje się uzasadnieniami nie dogmatycznymi, lecz pragmatyczno-racjonalistycznymi,

– 3. Liberalizm humanistyczny odrzuca sztywność zakazów absolutyzujących potępienie stosunków przedmałżeńskich, operując argumentem, iż w każdym wypadku trzeba oceniać zachowanie człowieka przez ocenę skutków i konsekwencji jego czynu.

– 4. Humanistyczny radykalizm także wskazuje na względność oceny skutków, ale wysuwa dalej idące żądanie, aby społeczeństwo zapewniło młodzieży rzeczywistą rozsądną swobodę w dziedzinie seksualnej przez odpowiednią zmianę ustalonych przez siebie norm.

– 5. Ujęcfe hedonistyczne – seksualizm to dziedzina, która ludzi „bawi”, sprawia przyjemność, człowiek zaś jest tym bliższy pełni samorealizacji i tym pełniejsze w treść ma życie, im więcej potrafi osiągać radości i przyjemności.

– 6. Anarchia seksualna uwalnia dziedzinę seksu od wszelkich ograniczeń, odrzuca wszelkie pojęcie wstydu i niemoralności, przyjmuje jedną normę społeczną, iż nie wolno krzywdzić drugiego człowieka.

Dodaj