Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

PRACA PEIRCE’A I NUTTALA

Jedną z pierwszych prac tego rodzaju była praca Peirce’a i Nuttala (1961). Badacze ci obserwowali zachowanie kopulacyjne szczurów w takich warunkach doświadczalnych, w których samica miała możliwość ucieczki po każdej kopulacji do osobnego pomieszczenia, do którego samiec nie był wpuszczany. Okazało się wtedy, że samice przebywały w tym osobnym pomieszczeniu najdłużej po ejakulacjach, krócej po in- tromisjach i najkrócej po kopulacji bez intromisji. W tym samym roku podobne wyniki uzyskał Bermant wykorzystując reakcję instrumentalną polegającą na naciskaniu dźwigni. Stwierdził on również, że najdłuższe latencje reakcji instrumentalnych występowały po ejakulacjach, krótsze po intromisjach itd. Podobne wyniki jak Peirce i Nuttal uzyskali w 1976 r. Schoelch Krieger i współpracownicy. Badacze ci zwrócili ponadto uwagę na rolę współdziałania między samcem i samicą przy powstawaniu różnej długości przerw po poszczególnych rodzajach kontaktów seksualnych. Podkreślono ewentualne znaczenie wokalizacji ultradźwiękowej samców w czasie kopulacji – miałaby ona wpływać hamująco na aktywność seksualną samicy. Bermant i Westbrook (1966) stwierdzili, że obecność koagulatu poejakulacyjnego w drogach rodnych samicy wydłuża przerwę poejakulacyjną, a znieczulenie zewnętrznych dróg rodnych znacznie skraca latencje po poszczególnych rodzajach kopulacji.

Tak więc dłuższe przerwy w aktywności seksualnej samic, po ejaku- laejach, mogą być spowodowane silniejszym pobudzeniem dróg rodnych następującym w jej wyniku, a także informacją ultradźwiękową napływającą od samca. Niezależnie jednak od powyższych czynników nie można wykluczyć, na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań, możliwości istnienia u samic specjalnego mechanizmu generującego występowanie przerw w aktywności seksualnej, analogicznych do przerw poeja- kulacyjnych u samców.

Dodaj