Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

POWSTAWANIE OPORNOŚCI BAKTERII

Zjawisko powstawania oporności drobnoustrojów na leki znane jest od dawna. Już w pracowni Ehrlicha stwierdzono oporność Trypanosoma na p-rosanilinę po powtarzających się ekspozycjach. Wkrótce wykazano, że podobną oporność rozwijają pneumokoki w stosunku do hydroku- preiny. Szczególne jednak zainteresowanie tym zagadnieniem datuje się od czasu wprowadzenia do lecznictwa penicyliny G. Stwierdzono szybko wzrastający procent szczepów gronkowców opornych na ten antybiotyk, W 1949 r. już 40% szczepów wyosobnionych w City Hospital w Bostonie było opornych na penicylinę G, a w początkach lat pięćdziesiątych liczba ta wzrosła do 75% [5]. Według Pakuły [2] w Warszawie w 1959 r. nie było już gronkowców wrażliwych na penicylinę. We wspomnianym już szpitalu bostońskim w 1959 r. stwierdzono, że gronkowiec typu fago- wego 80/81, występujący zresztą powszechnie w szpitalach USA, jest nie tylko całkowicie oporny na penicylinę, ale także na wiele innych współcześnie już stosowanych antybiotyków, a mianowicie w 80% na streptomycynę, w ok. 50% na tetracykliny i w 10% na erytromycynę.

Wykazano również zależność między czasem trwania leczenia szpitalnego chorych a występowaniem oporności gronkowców. Po 7 dniach leczenia jakimkolwiek z antybiotyków szczepy gronkowców wyosobnione od chorych były w 100% oporne na penicylinę, prawie w 90% na streptomycynę, w 80% na tetracyklinę i prawie w 50% na erytromycynę. Znacznie mniejszy procent szczepów opornych na te same antybiotyki stwier- dzono w tym samym czasie u chorych leczonych ambulatoryjnie. Wniosek. wynikający z tych spostrzeżeń byl następujący: bakterie (gronkow- cej nabywają oporności nie tylko w stosunku do jednego antybiotyku, ale do wielu antybiotyków równocześnie, a szczególnie sprzyjające warunki do tego występują w środowisku szpitalnym. Fakt ten miał ogromne znaczenie w latach późniejszych, gdy liczba szczepów drobnoustrojów patogennych niewrażliwych na wiele antybiotyków zaczęła wzrastać lawinowo.

Dodaj