Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Powstawanie kosmówczaków

W większości przypadków kosrr.ówczak rozwija się najpierw w macicy, czasami jednak pierwotnym umiejscowieniem guza bywa pochwa i srom, rzadziej jajowód lub jajnik. Być może, że w tych przypadkach, w których pierwotny guz rozwinął się w jajowodzie lub jajniku, w narządach tych była uprzednio ciąża pozamaciczna. Usadowienie się pierwotnego kosmówczaka w sromie lub w pochwie można by sobie tłumaczyć wszczepieniem utkania łożyskowego podczas jakiegoś zabiegu w ciąży, np. wyłyżeczkowania. Należy jednak pamiętać, że kosmówczaki mogą powstawać – wprawdzie wyjątkowo – bez uprzedniej ciąży jako guzy pochodzenia teratoidal- nego. W ten sposób można by wyjaśnić pojawienie się pierwotnych nabłoniaków nie tylko w rzadko przez nie zajmowanych narządach ustroju kobiecego, lecz również u mężczyzn (jądra). Nie jest też wyłączone, że tego rodzaju guzy robiące wrażenie pierwotnych są właściwie przerzutami utworzonymi przez pierwotne ognisko w śluzówce macicy, które później znikło bez śladu. Ta ostatnia hipoteza wydaje się bardzo prawdopodobna i ma wielu zwolenników.

Niesporny fakt, że nabłoniak kosmówkowy może rozwijać się nie tylko w miejscu, gdzie zagnieździło się jajo płodowe, ale i w narządach, które nie mogły być siedzibą jaja, uprawnia, bądź co bądź, do rozróżniania dwó:h postaci tej choroby: a) ortotopicznej, zwyczajnej i b) ektotopicznej. W tej drugiej postaci, o wiele rzadszej, w narządach, które mogą być siedzibą jaja płodowego (ślu ówka macicy, jajowód, jajnik), nie znajdujemy żadnego guza pierwotnego. Nie wykazują one śladów ciąży, nowotwór buja natomiast w miejscu, w którym do zagnieżdżenia się jaja płodowego nigdy nie dochodzi.

Dodaj