Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

POLEKOWY RUMIEŃ W OBRĘBIE BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

Jest to szczególny zespół kliniczny polegający na nawrotowym występowaniu na skórze i błonie śluzowej ognisk rumienia. Są one różnej wielkości, okrągłe lub owalne, ostro odgraniczone, barwy od ciemnoczerwonej do czerwonofioletowej, które częściowo przechodzą w wykwity pęcherzowe, a niekiedy krwotoczne. Po cofnięciu się pozostawiają łuszczące się, brunatne przebarwienia, które ustępują powoli. Na błonie śluzowej przebarwienia występują rzadziej niż na skórze.

Przy nawrotach stare przebarwione plamy obrztniewają, ulegają zaczerwienieniu, Nawroty mogą powtarzać się nawet kilkadziesiąt razy. W jednej piątej przypadków zajęte są tylko wargi i błona śluzowa jamy ustnej. Charakterystyczne jest to, że zmiany dotyczą różnych błon śluzowych.

W jamie ustnej najczęściej zajęte są wargi, rzadziej język, podniebie- 460 nie, policzki i dziąsła. Zmiany na błonie śluzowej lub skórze poprzedza zwykle uczucie gorąca, napięcia, swędzenia, czasem niewrażliwości. Okoliczne węzły chłonne bywają powiększone. Stałą osutkę w jamie ustnej trudno jest odróżnić od innych zmian polekowych. Nierzadko występuje obrzęk warg. Częściej niż do osutki na skórze dochodzi do wystąpienia pęcherzy w jamie ustnej, które pękając pozostawiają strzępki nabłonka, niekiedy rzekomobtonicze naloty. Grzbiet języka może być obłożony grubym, białym nalotem. Po usunięciu rzekomobłoniczych nalotów odsłania się obrzmiała błona śluzowa, często pokryta płaszczyznowymi owrzodze- niami, Rzadziej zmiany chorobowe występują w postaci zgrupowanych pęcherzyków i przypominają wykwity opryszczkowe. Zmianom w jamie ustnej towarzyszy ślinotok. Stan ogólny chorych nie budzi obaw lub może być ciężki.

W etiologii powstawania polekowego rumienia w obrębie jamy ustnej najważniejsze są niepożądane działania leków. Często są to leki przyjmowane już przez dłuższy czas bez żadnego objawu niepożądanego w pewnych dodatkowych okolicznościach mogą one stawać się przyczyną rumienia. U niektórych kobiet działanie niepożądane ieków występuje w związku z miesiączką, zakażeniem, spożyciem alkoholu lub przyjmowaniem innych ieków. Przyczyną rumieniowej osutki na bionach śluzowych i skórze mogą być pochodne fenazonu, sulfonamidy, chinina, chinidyna, salicylany, organiczne związki arsenu, związki jodu, mepakryna, preparaty złota, tetracykliny. Liczba podanych leków wydaje się nie odgrywać roli. W patogenezie duże znaczenie przypisuje się miejscowemu wiązaniu leków (haptenów) przez przeciwciała.

Okres powstawania rumienia może być różny – od 0,5 min do kilku dni może zmniejszać się z każdym nawrotem. Okres zdrowienia wynosi 1 – 3 tygodnie.

ZESPOŁY OBJAWOWE WYNIKAJĄCE Z NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKÓW STOSOWANYCH W ANESTEZJOLOGU

W pojęciu znieczulenia ogólnego (anestezji) mieści się sen,, bezbolesność i zniesienie odruchów patologicznych biegnących z pola operacyjnego. Stan taki uzyskuje się różnymi sposobami. Współczesne metody uzyskiwania znieczulenia ogólnego charakteryzuje znaczna złożoność. Składają się na nią rozmaite środki farmakologiczne oraz odmienność w sposobach ich podawania. Uzyskanie stanu znieczulenia ogólnego i utrzymanie podczas zabiegu operacyjnego podstawowych czynności życiowych chorego na poziomie fizjologicznym jest podstawowym zadaniem anestezjologa. Musi on wobec tego doskonale znać cały zakres działania leków, którymi się posługuje, zarówno główny mechanizm działania znieczulającego ogólnie, jak i działania niepożądane, które często utrudniają uzyskiwanie w pełni bezpiecznej anestezji. Szczególnie niebezpieczne są działania niepożądane środków znieczulających ogólnie na układ oddychania i krążenia. Niepożądany wpływ środków znieczulających ogólnie na czynność wątroby, nerek lub przewodu pokarmowego dodatkowo może być przyczyną powikłań pooperacyjnych.

Dodaj