Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Podłoże społeczno-kulturowe miłości erotycznej

Uczucie miłości erotycznej można rozpatrywać jako funkcję popędu do rozmnażania się. Popęd ten służy celom zachowania gatunku, a więc nie bezpośrednio, ale pośrednio interesom poszczególnego człowieka. W stanie miłości erotycznej pragnienie całkowitego zespolenia się z drugą osobą jest bardzo silne. Często przejawia się ono w chęci utrwalenia tego zespolenia jego cielesnym wyrazem, to jest narodzinami dziecka. W ten sposób przyroda chroni zachowanie gatunku i niejako uniezależnia go od wyrozumowanych czynności człowieka. Wiele obaw i hamulców przed posiadaniem dzieci (lęk przed wysiłkiem, wyrzeczeniami, trudnościami życiowymi i wychowawczymi, przed odpowiedzialnością za los dzieci, przed obniżeniem standardu życiowego itp.) znacznie się zmniejsza pod wpływem miłości erotycznej, co ułatwia człowiekowi podjęcie decyzji posiadania potomstwa.

Podłoże społeczno-kulturowe miłości erotycznej. Czynniki społeczno-kulturowe wywierają wieloraki wpływ na powstawanie, ekspresję, przebieg i przemijanie miłości erotycznej – i to bardzo różnymi drogami. Najważniejszy wpływ wywierają poprzez przyczynianie się do kształtowania osobowości człowieka w ogóle, a więc i form przejawiania się miłości erotycznej. Modele i wzorce kulturowe miłości przyjęte przez konkretne społeczeństwo mogą sprzyjać lub przeszkadzać spełnieniu miłości oraz w ten sposób przyczyniać się do modyfikacji jej przebiegu. Wzorce te i modele zmieniały się wraz z całokształtem przemian dokonujących się w rozwoju naszej kultury poza tym były odmienne w różnych kulturach.

Dotychczasowe podejścia do miłości erotycznej i małżeństwa mono- gamicznego były dość skrajne. Modele miłości romantycznej sprowadzały wartość miłości erotycznej w małżeństwie do zera. Modele przeciwstawne nadawały miłości erotycznej wartość najwyższą, co zaostrzało kryzysy w małżeństwie występujące po jej przeminięciu. Podejście umiarkowane, które zaczyna sobie zdobywać coraz więcej zwolenników, uważa miłość erotyczną za wartość wysoką, lecz nie jedyną dla małżeństwa.

Dodaj