Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Podatność na niewłaściwy imprinting seksualny

Pojawienie się obiektu, na który został dokonany nieprawidłowy imprinting, powoduje natychmiastowe porzucenie własnogatunkowego partnera (i bezradnego, wymagającego opieki potomstwa) na rzecz owego obiektu. Z punktu widzenia systematyki może to być obiekt bardzo odległy, na przykład dla ptaka – człowiek. Zgodnie z czwartą wymienioną przez Lorenza cechą imprintingu, istotne są tylko ponadosobnicze cechy takiego obiektu, mianowicie jego cechy gatunkowe. Jeśli więc imprinting seksualny dokonał się na przykład na człowieku, to preferowanym obiektem staje się dowolny człowiek, a nie konkretna osoba, która była obiektem biorącym udział w imprintingu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że hodowanie piskląt – samczyków kaczki krzyżówki do 10-14 tygodnia życia w jednopłciowych grupach męskich własnego gatunku powoduje u nich homoseksualne ukierunkowanie zachowania płciowego (Schutz, 1976). To samo zaobserwowano u samic myszy domowej wychowywanych przez samą tylko matkę (Mainardi, 1963).

Podatność na niewłaściwy imprinting seksualny jest zróżnicowana. Niektóre gatunki są bardziej podatne od innych. Podatność na jedne obiekty jest większa, na inne – mniejsza. Znane są także gatunki całkowicie oporne na seksualny imprinting. Należy przypuszczać, że są one genetycznie wyposażone w precyzyjną informację o odpowiednim obiekcie zachowania seksualnego. Klasycznym (ale nie jedynym) przedstawicielem takiego gatunku jest kukułka. Jej jaja są wysiadywane, a następnie jej pisklęta są wychowywane przez ptaki innych gatunków. Mimo to po roku dorosłe kukułki odnajdują własnogatunkowego partnera, dzięki czemu ciągłość gatunku zostaje zachowana.

Dodaj