Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Pedofilia

Zdajemy sobie sprawę,, że każda granica określona wiekiem (latami) jest sztuczna. Nawet w tyra samym układzie warunków niektóre dziewczęta dojrzewają płciowo szybciej, inne – później. Toteż elastyczne rozwiązanie tej kwestii przez niektóre kodeksy radzieckie (wiek dojrzałości płciowej) wydaje się najbardziej racjonalne. Powstaje jednak pytanie, czy praktycznie nie będzie nastręczało trudności, gdy sprawca powoła się na to, że był przekonany na podstwie aparycji kobiety o jej dojrzałości seksualnej. Nawet w odniesieniu do rozwiązania kodeksu polskiego są wypowiadane poglądy, że sprawca nie będzie odpowiadał, jeżeli się okaże, iż był w błędzie nie tyle co do roku życia pokrzywdzonej (sprawdzanie metryki nie jest w takich sytuacjach praktykowane), lecz co do jej dojrzałości seksualnej (Andrejew, 1970) jest to rozwiązanie życiowo rozsądne. Przedmiotem przestępstwa pedofilii może być nawet osoba tej samej płci. Karalna jest więc również pedofilia homoseksualna.

– 3. Zgodnie z formułą przytoczonego przepisu kodeksu z 1969 r., zachowanie sprawcy polega na czynie lubieżnym. Na temat pojęcia „czynu lubieżnego” w odróżnieniu od „nierządnego” wyłaniają się wątpliwości i kontrowersje. Zdaniem I. Andrejewa (1970), chodzi tu o każde działanie w celu zaspokojenia lub pobudzenia popędu płciowego. Jest to ujęcie o zabarwieniu subiektywnym, eksponujące treść celu, który sobie sprawca stawia, co dla praktycznego rozwiązania może być przydatne. Od strony obiektywnej trzeba rozważyć bowiem, czy czyn lubieżny musi polegać na zetknięciu się z ciałem czy też organem płciowym osoby poniżej lat 15, albowiem niektórzy komentatorzy posuwają się do tak szerokiej wykładni (Gutekunst, 1971), że chodzi tu o przytulanie się do takiej osoby. Wątpliwości te nie sprowadzają się jedynie do kwestii interpretacji prawniczej. Zdajemy sobie łatwo sprawę z tego, że w innym kontekście jawi się nam sytuacja, gdy 16-letni chłopiec żyje z koleżanką 14-Ietnią, seksualnie dojrzałą i rozbudzoną, co jest w konkretnej sytuacji rzeczą niemal naturalną, a w innym głaskanie przez osobnika dotkniętego uwiądem starczym lub zboczeniem seksualnym „wstydliwych” części ciała dziewczynki 5-letniej. Zagadnienie jest tedy zawiłe nie tylko ze względu na przykładowo zilustrowaną różnorodność sytuacji, ale także z powodu trudności oceny, czy w konkretnej sytuacji czyn jest przejawem lubiężności, czy po prostu pieszczotą okazaną dziecku (która objawia się także w całowaniu „wstydliwych” części ciała dziecka).

Intuicja języka potocznego poucza, że orzecznik „lubieżny” ma wyraźny odcień pejoratywny w sensie zarówno etycznym, jak i estetycznym. Oznacza zachowanie budzące odrazę, wstręt, zachowanie obleśne. Chodzi więc tu o zachowanie, które jest odpychające nie tylko ze względu na jego przejawy zewnętrzne, ale również z uwagi na intencję jego sprawcy. W tym sensie można sądzić, że czyn lubieżny w sensie obiektywnym jest pojęciem szerszym niż czyn nierządny, bo ogarnia nie tylko akt spółkowania i jego substraty, ale także i inne zetknięcia się z ciałem osoby poniżej lat 15 (głównie w okolicy organów płciowych), natomiast pod względem subiektywnym jest pojęciem węższym, bo wymaga stwierdzenia przejawów obleśności, perwersyjnego erotyzmu w intencji sprawcy. Zresztą każda propozycja wykładni słów „czyn lubieżny” może być zawodna w praktyce, właśnie z powodu odmienności sytuacji życiowych, które są objęte opisem kodeksowym pedofilii. Toteż oceny etyczne i estetyczne powinny tu być brane w rachubę.

Dodaj