Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Wpływ mięśniaków na czynności rozrodcze

Wpływ mięśniaków na czynności rozrodcze, a więc na ciążę, poród i połóg nie ulega wątpliwości. W ciąży mięśniaki mogą się stać powodem poronienia z powodów czysto mechanicznych. Podczas porodu stanowią niekiedy przeszkodę w wydalaniu płodu. W czasie połogu, kiedy macica narażona jest na zakażenie, ulegają i one procesom gnilnym lub ropnym, jeżeli bakterie chorobotwórcze dostaną się do ich wr.ętrza. W przypadkach mięśniaków podśluzowych guz może ulec łatwo „czerwonej martwicy” lub wypchnięciu do pochwy wśród silnego krwawienia.

»

Jajnik (ovarium)

Jajnik (ovarium) nadjajnik ( epoophoron) przyjajnik (paroophoron) narządy szczątkowe przewód Gartnera jajowody, macica, pochwa błona dziewicza, ujście cewki moczowej więzadło obłe więzadło jajnika właściwe (lig. ovarii proprium) wieszadło jajnika (lig. suspensorium ovarii) przedsionek pochwy więzadło szerokie oraz krezka jajowodu łechtaczka i wargi mniejsze wzgórek łonowy i wargi większe zrozumiałą, że w razie istnienia zaburzeń rozwojowych w obrębie przewodów Mullera mogą zajść dwie ewentualności. Albo i) części ich, które później z reguły ulegają zespoleniu, pozostaną rozdzielone, albo 2) nie wytworzy się w nich światło zupełnie lub na pewnej przestrzeni, chociaż zespolenie ich nastąpi.

»

Ciało Wolffa

Ciało Wolffa dzieli sie na dwa odcinki, odczaszkowy i odogonowy. Odcinek odogonowy tworzy później stałą nerkę. Pranercze powstaje w pewien czas po przednerczu, z końcem pierwszego miesiąca życia płodowego, ale rozwija się dłużej niż przednercze. Stwierdzamy w nim typowe kłębuszfei i kanaliki uchodzące do przewodu pranercza.

»

Rozpoznanie zazwyczaj nie przedstawia szczególnych trudności

Mówimy wówczas o ułożeniach nóż- kowych lub kolankowych. Ustawienie płodu może być I luib II z odmianami przednią lub tylną.

»

Krwistek pozamaciczny

Krwistek pozamaciczny dochodzi nieraz do dużych rozmiarów. Tworzy się on zwykle stopniowo, wskutek powtarzających się wylewów krwi. W miarę wzrostu jego dochodzi do przemieszczenia narządów, na których się opiera, ku przodowi i ku górze. Jeśli macica pozostaje w tyłozgięciu wskutek unieruchomienia jej przez zrosty otrzewnej, krew nie może zbierać się w jamie Douglasa, ale gromadzi się między macicą i pęcherzem moczowym, tworząc krwistek przedmaciczny (haematocele anteuterina).

»

Jajnik część 2

Okres czynności ciałka żółtego wynosi 12 – 14 dni. Jeśli nastąpi zapłodnienie, ciałko żółte czynne jest przez cały okres ciąży, jeśli nie doszło do zapłodnienia, zanika, przekształcając się w ciałko białawe, po którym pozostaje niewielka włóknista blizna na powierzchni jajnika. Ciałko żółte ciążowe rozwija się wtedy, gdy nastąpi zapłodnienie i zagnieżdżenie jaja. Powiększa się ono do 4 miesiąca ciąży, po czym powoli zanika zachowując jednak aktywność do końca ciąży. Również ono przekształca się w ciałko białawe, po którym pozostaje blizna.

»

Typologia Rabocha – ciąg dalszy

Wśród typów kobiet 2, 3 i 4 można rozróżnić dwa podtypy: a) kobiety, które braku podniecenia seksualnego lub orgazmu nie odczuwają subiektywnie. Mimo obniżonej reaktywności przeżywają one czasami stosunek seksualny jako zadowalający, a nigdy nie reagują nań w sposób niechętny b) kobiety, które odczuwają i przeżywają stosunek płciowy jako niewystarczający. Są one po nim niezaspokojone, rozdrażnione, pełne wewnętrznego napięcia, niepokoju, mogą mieć zaburzenia snu itp.

»

Wskaźnik funkcji wegetatywnych w ogóle

Rozpatrując rozkład całego czasu trwania erekcji bez uwzględnienia ich siły (ryc. 8) uzyskuje się następujące dane: w ciągu pierwszych dwu godzin snu erekcje zajmują 10% całego czasu, w czasie trzeciej i czwartej godziny 24%, na piątą i szóstą godzinę przypada 41%, a na siódmą godzinę 25%. Jak wynika z powyższych ustaleń, najwyższy udział procent wy czasu trwania erekcji przypada między czwartą a szóstą godziną snu – a więc około 5 godziny nad ranem (jeżeli badana osoba kładzie się do łóżka około godziny 23.00 -23.30) erekcje są wtedy również najsilniejsze.

»

Biologiczne zróżnicowanie płci – rozwinięcie

Seksuolog wartościuje czyny ze względu na wiele cech znaczących: ze względu na odniesienie do treści norm społecznych (według zasad społecznego ładu, bezpieczeństwa i utrzymania gatunku), ze względu na dobro pary (brak efektu felicytologicznego obustronnego jest „bezprawny” wobec zasady partnerstwa) i ze względu na (jednostkę) osobę, dla której zachowanie seksualne ma być znaczące: rozwojowo, hedonistycznie, pra- kseologicznie.

»

MACICA I TKANKA ŁĄCZNA MIEDNICZA

Macica jest mięsistym narządem, częściowo pokrytym otrzewną, który po uwolnieniu go z podtrzymujących tkanek i więzadeł przypomina z kształtu gruszkę długości (u kobiety dojrzałej) 7-8 cm. Wnętrze macicy jest wyścielone błoną śluzową, która spoczywa wprost na mięśniówce.

»

Zakażenie połogowe

Wtargnięcie drobnoustrojów chorobotwórczych do rany połogowej daje w końcowym wyniku ciężkie lub śmiertelne schorzenia i nosi nazwę zakażenia połogowego w ścisłym tego słowa znaczenia. W większości przypadków zakażenie ran połogowych jest spowodowane paciorkowcami. Jak już wyżej wspomniano, próbowano różnym odmianom paciorkowców przypisywać określone kliniczne postacie schorzenia, co już dzisiaj ostatecznie zostało zarzucone. Te same pa-ciorkowce w zależności od tego, które tkanki atakują, dają odmienne postacie schorzeń. Wiadomo również, że drobnoustroje posiadają zdol-ność zmieniania swojej jadowitości, tracąc ją w pewnych przypadkach zupełnie, w innych zyskując na jadowitości. Najzłośliwsze drobnoustroje są te, które są bezpośrednio przeniesione z jednej rany na drugą. Mało jadowite postacie łatwo zostają zwalczane przez siły obronne ustroju i nie przedostają się w głąb tkanek, natomiast złośliwsze niszczą wal ochronny, który ma stanowić zaporę i wnikają w głąb ustroju, powodując ciężkie zakażenie. Wrażliwość położnic na zakażenie jest taka sama jak u wszystkich ludzi. Wydaje się jednak, że wykrwawienie usposabia do zakażenia, czego dowodem jest wzrost sił obronnych ustroju po przetoczeniu krwi. Dla obrazu chorobowego i dalszego przebiegu zakażenia ważne jest miejsce wtargnięcia drobnoustrojów. Dolne części narządu rodnego są odporniejsze, niż jama macicy, a najmniej odporne jest miejsce łożyskowe. Poważną rolę odgrywa również czas, w którym nastąpiło zakażenie. Im później się ono zjawia, tym przebieg jest łagodniejszy, gdyż przez ten czas wytwarza się wał ochronny i przez skurcze macicy zmniejsza się powierzchnia rany.

»

Próby Aschheima i Friedmana

Wątpliwości rozstrzyga badanie mikroskopowe, jeśli w wyskrobanych z macicy strzępkach stwierdza się masy zespólni i komórki Langhansa, nie ma natomiast tzw. cieniów kosmkowych. Tam gdzie kosmki są chociaż w części utrzymane, mamy do czynienia nie z kosmówczakiem, ale ze zwyczajnym polipem łożyskowym lub resztkami łożyska.

W ostatnich kilkunastu latach Aschheim i źondek oraz Friedman i Lapham opracowali i podali próby, za pomocy których w moczu oraz w innych płynach ustroju można wykryć tzw. hormony gonadotropowe, wytwarzane w ogromnych ilościach przez nabłonek kosmków łożyska. Dzięki tym próbom rozpoznanie kosmówczaka stało się łatwiejsze. Ponieważ w chorobie tej następuje bujanie elementów nabłonkowych kosmków, a tym samym dochodzi do nadmiernego wytwarzania i wydalania hormonów gonadotropowych pochodzenia łożyskowego (tj. prolanu A i B), do uzyskania dodatniego wyniku odczynu potrzeba tu znacznie mniejszych ilości moczu niż w czasie prawidłowej ciąży. »