Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Oksytocyna i wazopresyna

Na rycinie 2 przedstawiono sposób, w jaki cały ośrodkowy układ nerwowy jest przez podwzgórze sprzężony zwrotnie z efektorem (efekto- rami) i to dwojako: drogą nerwową i hormonalną. Nerwowa droga informacji realizowana jest przez obwodowy i autonomiczny układ nerwowy. Szczegółowego omówienia wymaga natomiast sterowanie hormonalne.

Podwzgórze, dzięki wytwarzaniu w nim takich hormonów jak oksytocyna i wazopresyna, oddziałuje bezpośrednio na tkanki i narządy obwodowe. Wiadomo, że oksytocyna reguluje kurczliwość macicy i skurcze tkanki mięśniowej gruczołów piersiowych, a wazopresyna reguluje wydzielanie wody i elektrolitów w kanalikach nerek. Wykazano również bezpośredni wpływ wazopresyny na zużycie glukozy w tkance tłuszczowej. Wspomniane hormony, wydzielane wprost do krwiobiegu, działają zatem bezpośrednio na efektory, których czynność wpływa na podwzgórze dzięki sprzężeniu zwrotnemu (ryc. 3). Oprócz tego bezpośredniego działania zwrotnego podwzgórze wpływa na efektory za pomocą hormonów wytworzonych w części gruczołowej przysadki mózgowej. W podwzgórzu są mianowicie wytwarzane przysadkotropowe hormony pepty- dowe o ciężarze cząsteczkowym od 250 do 2000, które posiadają własność regulowania czynności przysadki. Należy podkreślić, że tworzone w podwzgórzu hormony albo (jak oksytocyna i wazopresyna) przedostają się przez neuryty do tylnego płata przysadki mózgowej, gdzie są magazynowane i skąd są uwalniane do krwiobiegu, albo przepływając w okolicy wyniosłości środkowej są uwalniane do krążenia zwrotnego-pomiędzy podwzgórzem a gruczołową częścią przysadki i z krwią dostają się w bezpośrednie sąsiedztwo komórek gruczołowych przysadki mózgowej. Należy przy tym zaznaczyć, że ani oksytocyna, ani wazopresyna nie pobudzają w swoisty sposób przysadki do wydzielania hormonów. W podwzgórzu są natomiast tworzone substancje, inne hormony pepty dowe przysadkotropowe, określane ogólnym mianem hormonów regulujących (releasing hormones), które w sposób swoisty pobudzają przysadkę do wydzielania poszczególnych hormonów. Tak na przykład Corti- cotrophin Releasing Hormone powoduje wydzielanie hormonu pobudzającego nadnercza (ACTH), natomiast inny czynnik warunkuje uwalnianie hormonu wzrostu (STH). Zarówno jeden, jak i drugi wymieniony hormon (ACTH i STH) działa bezpośrednio na tkanki obwodowe (efek tory) i tym samym zamyka się pośrednia droga sprzężenia zwrotnego między podwzgórzem a efektorami, przez gruczołową część przysadki (ryc. 4).

Dodaj