Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

OBJAWY NEUROLOGICZNE

Objawy neurologiczne obserwowane w leczeniu pochodnymi, butyrofenonu obejmują wszystkie zespoły opisane w leczeniu pochodnymi fenotiazyny, z tym że objawy te występują częściej (u ok. 80% leczonych) [91] i są na ogół wyraźniej zaznaczone [15, 31]. Zespół parkin- sonowski oraz objawy dyskinetyczne są ostrzejsze w leczeniu triflu- perydolem niż haloperydolem lub innymi lekami tej grupy [15, 55, 101]. Długotrwałe stosowanie pochodnych butyrofenonu może prowadzić do- późnych przetrwałych zmian w układzie pozapiramidowym, głównie w postaci zespołów dyskinetycznych [30, 62, 88]. Napady drgawkowe opisywano rzadko, niektórzy autorzy uważają nawet, że działanie pochodnych butyrofenonu w padaczce może być ocenione pozytywnie [15].

Inne działania. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy nie jest tak znaczny jak leków neuroleptycznych z innych grup. Podczas leczenia obserwuje się wprawdzie okresowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i wyrównawczy częstoskurcz [64, 108], ale większość autorów skłania się do poglądu, że stosowanie pochodnych butyrofenonu u chorych z zaburzeniami rytmu serca oraz innymi zmianami w układzie krążenia jest znacznie bezpieczniejsze niż użycie pochodnych fenotiazyny [15, 108], Pochodne butyrofenonu nie wpływają na krzepliwość krwi, rzadko są przyczyną agranulocytozy [43, 108].

Niekorzystny wpływ pochodnych butyrofenonu na czynność wątroby i przewód pokarmowy jest również znikomy. Żółtaczki występujące podczas leczenia zwykle były wywoływane innymi czynnikami [108], a pojawiające się stany zaparcia nigdy nie były tak znaczne, jak przy stosowaniu pochodnych fenotiazyny [43, 108], Nie notuje się również wzmo- żonego łaknienia i przerostu masy ciała, które zwykłe towarzyszą leczeniu innymi neuroleptykami [15, 31].

Pochodne butyrofenonu nie powodują odkładania barwnika w siatkówce i rogówce oka [108],

Również do rzadkości należy alergizujące działanie tych związków, jakkolwiek notowano pojedyncze przypadki ostrych reakcji o mechanizmie toksyczno-alergicznym, przebiegających z odwodnieniem, hiperter- mią i zaburzeniami przytomności, nawet po małych dawkach [43],

Dodaj