Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Niepożądane kardiodepresyjne działanie LBA

Dość istotne znaczenie w dążeniach do syntezy LBA o słabych działaniach inotropowo ujemnych przypisuje się wyłączeniu działania błonowego. Według Parmieya i Braunwalda [769] ujemny wpływ inotropowy wywierany przez L(+) i racemiczny propranolol nie różni się istotnie, choć izomer nie działa (3-adrenolitycznie, oba natomiast mają podobną aktywność błonową. Ablad i wsp. [9] stwierdzili, że oba izomery propranoiolu

– 1 alprenoiolu wywołują podobne działanie kardiodepresyjne, mimo że (T) izomery nie działają p-adrenolitycznie.

Niepożądane kardiodepresyjne działanie LBA nabierają szczególnie istotnego znaczenia w świetle oceny prób stosowania tych leków w zawale mięśnia sercowego. Teoretyczne uzasadnienie zastosowania LBA w zawale mięśnia sercowego polega na przypuszczeniu, że będzie można uzyskać poprawę stanu chorych przez zahamowanie przemian tlenowych w sierdziu oraz przez zmniejszenie skłonności występowania niemiarowoś- ci, a zwłaszcza migotaniu komór [365]. Wiadomo bowiem, że LBA zmniejszają kurczliwość mięśnia sercowego, zwalniają czynność serca, wywołują spadek ciśnienia krwi bez zmian w oporności naczyń obwodowych. Zmniejsza się również ciśnienie w tętnicy płucnej, co wiąże się z osłabieniem sztywności mięśnia komory lewej. Zmniejsza się różnica w zawartości tlenu między krwią tętniczą a krwią zatokową. Poprawia się metabolizm mięśnia sercowego przez zmniejszenie jego zapotrzebowania na tlen [713],

– 0 czym wnioskuje się na podstawie zmniejszenia przepływu wieńcowego. Pod wpływem LBA zmniejsza się wychwytywanie wolnych kwasów tłuszczowych przez mięsień sercowy na korzyść zwiększenia pobierania glukozy. Podkreślany przez wielu autorów jest fakt, że LBA zmniejszają obszar rozwijającego się uszkodzenia mięśnia sercowego i martwicy właśnie przez zmianę poboru metabolitów dochodzących do tego miejsca. Eksponowanie przemian glukozy i równoczesne działanie przcciwlipołityczne LBA miałyby ograniczać obszar rozwijającego się zawału mięśnia sercowego [713],

Dodaj