Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

MIĘŚNIE DNA MIEDNICY I MIĘŚNIE KROCZA

Mięśnie dna miednicy mają bardzo duże znaczenie dla prawidłowego położenia macicy, pochwy i pęcherza moczowego. Składają się one z dwóch warstw, z których jedną, głębszą, stanowi mięsień dźwigający odbyt (musculus levator ani), drugą, bardziej powierzchowną, tzw. przepona moczowo-płciowa (diaphragma urogénitale), rozpięta między ramionami zstępującymi kości łonowych oraz wstępującymi kości siedzeniowych, a utworzona przez głęboki mięsień poprzeczny krocza. Ku tyłowi wiązki tego mięśnia łączą się w linii środkowej z wiązkami mięśnia dźwigacza odbytu w tzw. środku ścięgnistym (centrum tendineum).

Mięsień poprzeczny krocza przebija cewka moczowa i pochwa. Nad mięśniem tym znajduje się wypełniona tkanką tłuszczową i ograniczona od góry mięśniem dźwigaczem odbytu przestrzeń nazwana uchyłkiem łonowym zatoki kulszowo- odbytniczej (recessus cavi ischiorectalis).

Mięsień dźwigacz odbytu, położony głębiej, stanowi właściwą warstwę przepony miedniczej. Wraz z uzupełniającym go mięśniem ogonowym (m. coccygeus) stanowi istotną podporę dla macicy.

Mięsień dźwigacz odbytu przyczepia się po każdej stronie miednicy w linii biegnącej łukowato od kości łonowej przez kość biodrową do kolca kulszowego, przy czym jednak samo spojenie łonowe pozostaje niepokryte. Miejscem jego przyczepu bardziej na zewnątrz jest łuk ścięgnisty, utworzony przez pasmo zbitej

Naczynia chłonne macicy, tworzące liczne połączenia, zbierają się w końcu w dwa lub trzy pnie, które biegną poniżej jajnika razem z drogami limfatycznymi jajnikowymi tej samej strony i również uchodzą do węzłów lędźwiowych. Część limfy z dna macicy jest odprowadzana przez naczynia chłonne, biegnące w więzadle obłym do kanału pachwinowego i uchodzące do powierzchownego skupienia węzłów pachwinowych. Limfa z szyjki macicy jest odprowadzana drogami chłonnymi poprzez dolny odcinek więzadła szerokiego do górnej części skupienia węzłów podbrzusznych.

Z pochwy odprowadzają limfę trzy zespoły naczyń chłonnych. Pierwszy, najwyżej położony, uchodzi do węzłów podbrzusznych głębszych drugi, środkowy, łączy się również z tą samą grupą węzłów, ale część naczyń chłonnych dąży do węzłów okolicy odbytnicy trzeci, zbierający limfę z dolnej części pochwy, łączy się ze skupieniem wewnętrznych węzłów podbrzusznych.

Naczynia chłonne sromu uchodzą, jak wyżej wspomniano, do powierzchownych węzłów pachwinowych. Tworzą one liczne połączenia między jedną a drugą stroną i dlatego zakażenie, które rozpoczęło się po jednej stronie, szerząc się może zająć powierzchowne węzły zarówno prawej, jak i lewej pachwiny.

Dodaj