Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

LEKI PRZECIWKRZEPLIWE

Podczas leczenia lekami przeciwkrzepliwymi niezbędna jest kontrola laboratoryjna ze względu na duże różnice w osobniczej wrażliwości na te leki, jak również ich częstą interakcję z innymi przyjmowanymi jednocześnie lekami. Najczęściej oznacza się czas protrombinowy wg Guic- ka, zależny od stężenia czynników krzepnięcia I, II, V, VII i X.

W okresie rozpoczynania leczenia lekami przeciwkrzepliwymi czas pro- trombinowy należy oznaczać codziennie, w miarę stabilizacji wyników na poziomie terapeutycznym co 2 -4 dni, a przy długotrwałym leczeniu ambulatoryjnym co 2-4 tygodnie,

W okresie leczenia lekami przeciwkrzepliwymi wskazane jest również okresowe badanie osadu moczu. W przypadku stwierdzenia znacznego krwinkomoczu, należy przeprowadzić badanie czasu protrombinowego i odpowiednio zmniejszyć dawkę antykoaguiantów.

Chorzy leczeni lekami przeciwkrzepliwymi nie powinni przyjmować bez wiedzy lekarza prowadzącego żadnych leków oraz leków wykazujących interakcję z lekami przeciwkrzepliwymi: barbituranów, chloramfenikolu, sulfonamidów o przedłużonym działaniu, allopurynolu, fenylobu- tazonu, chinidyny i salicylanów. W przypadkach koniecznych należy zastosować leki zastępcze.

Należy również wspomnieć o możliwości pojawienia się inhibitorów krzepnięcia, zwłaszcza w przypadkach polekowego tocznia trzewnego po chloropromazynie, izoniazydzie, penicylinie i streptomycynie oraz o zwiększeniu iibrynolizy po podaniu stanazololu i fenforminy.

Dodaj