Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Konieczność stosowania LBA u kobiet w ciąży

Wielu autorów zwraca szczególną uwagę na korzystne efekty lecznicze labetalolu, blokującego zarówno receptory a, jak i !3 [119]. Podanie tego leku wiąże się ze spadkiem ciśnienia krwi zarówno w spoczynku, jak i po wysiłku, zmniejszeniem oporów w naczyniach obwodowych, zwolnieniem akcji serca, bez zmian w pojemności wyrzutowej serca [272, 691], Nie obserwuje się również hipotensji ortostatycznych ani nagłych skurczów oskrzeli, co wynika z a-adreno!itycznych właściwości labetalolu [639, 915].

Konieczność stosowania LBA u kobiet w ciąży cierpiących na nadciśnienie jest tematem wielu doniesień, ze względu na wiążące się z tym niebezpieczeństwo dla kobiety oraz płodu. Z klinicznych prac Gladstone’a i wsp, [388] oraz Reeda [829] wynika, że propranolol długotrwale stosowany u kobiet w ciąży powoduje utrzymujący się wzrost napięcia mięśni, zwężenie naczyń obwodowych, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania powiększania się łożyska i opóźniania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu u którego po urodzeniu stwierdza się zaburzenia oddychania, rzadkoskurcz i hipoglikemię. Sugerowano również, że stosowanie LBA w ciąży może powodować zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu, zwiększoną śmiertelność okołoporodową oraz zmniejszenie masy płodu [314, 430, 617, 817].

Dodaj