Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

KOMPLEKSY ŻELAZA Z DEKSTRANEM STOSOWANE DOMIĘŚNIOWO

Opisano przypadki rozwoju mięsaków w miejscu wstrzyknięcia. Brak jednoznacznych dowodów w badaniach typu „case control” Powtarzane wstrzyknięcia indukują nowotwory w miejscu wstrzyknięcia Dane fragmentaryczne – nie indukują aberracji chromos omalnych zwiększonej zachorowalności na raka sutka [5], Postulowany mechanizm takiego działania rezerpiny miałby polegać na indukcji hiperprolaktyne- mii, która jak to wynika bezpośrednio z badań na zwierzętach doświadczalnych, a pośrednio również z analizy czynników podwyższonego ryzyka zachorowania u ludzi, miałaby odgrywać istotną rolę w promocji raka sutka [73]. Wyniki kilkunastu badań epidemiologicznych u kobiet leczonych rezerpiną przez dłuższe okresy z powodu nadciśnienia, a także analizy typu „case control”, są niejednoznaczne, a nawet sprzeczne. Również wyniki badań na zwierzętach doświadczalnych nie dokumentują wystarczająco postulowanego działania kancerogennego. Zgodnie z opinią międzynarodowego zespołu ekspertów dotychczasowe dowody zwiększonego ryzyka zachorowania na raka sutka, w wyniku stosowania rezerpiny są niewystarczające [31, 35].

Fenobarbital (podobnie jak wszystkie barbiturany) jest klasycznym przykładem czynnika promującego rozwój nowotworów wątroby u gryzoni uprzednio eksponowanych na niektóre kancerogeny [49], Liczne badania epidemiologiczne nie dostarczyły jednak dostatecznych dowodów kancerogennego działania fenobarbitalu u ludzi. Stwierdzono co prawda częste przypadki guzów mózgu u chorych na padaczkę leczonych fenobar- bitalem w skojarzeniu z innymi lekami nie ma jednak pewności, czy zwiększona zachorowalność miaia związek z chorobą pierwotną, czy też z leczeniem.

Dodaj