Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Integracja elementów biopsychospolecznych

Człowiek nie jest jedynie wytworem oddziaływających na niego warunków otoczenia (jak bywa nieraz przedstawiany przez niektórych biologów lub antropologów), lecz jest równocześnie wynikiem własnych zdolności do rozwoju, podejmowania decyzji, wyboru i samokształcenia. Czynniki zaburzające rozwój osobowości w ogóle, a między innymi sfery seksualnej, mogą mieć uwarunkowania biologiczne, psychiczne lub mogą tkwić w otoczeniu społecznym. Jednakże całość przeżyć i zachowań seksualnych nie może być rozpatrywana jedynie ja‘ko suma poszczególnych elementów lub funkcji. Nie może też być rozpatrywana w oderwaniu od całości osobowości oraz od innych czynności i zachowań człowieka, które tkwią u podłoża całokształtu twórczej działalności człowieka oraz nawiązywania przez niego kontaktów i więzi z innymi ludźmi.

Zgodnie z Milicerową (1974, s. 12) człowiek jest nie tylko jednym z elementów świata ożywionego, który podlega prawom biologicznym rządzącym procesami zachodzącymi w organizmach żywych, lecz równocześnie jest unikalnym gatunkiem, który „wyzwolił się spod wyłącznej władzy otaczającego go środowiska biofizycznego za cenę podporządkowania się w zamian normom etycznym i kulturowym określającym współżycie w grupie społecznej, poza którą jego człowieczeństwo nie mogłoby się w pełni ujawnić”. Społeczeństwo i kultura nie spełniają roli tylko destruktywnej i ograniczającej „naturę” człowieka. Wpływają również konstruktywnie na ludzką osobowość, kształtują potrzeby społeczne, rozwijają aktywność i twórczość człowieka (Kozielecki, 1977), Potrzeby biologiczne człowieka (seksualna, odżywiania i inne) występują u każdego człowieka różnić się mogą jedynie ilościowym natężeniem. Potrzeby społeczne wytwarzają się w ciągu życia osobniczego pod wpływem środowiska oraz własnej aktywności i samorozwoju człowieka. U. różnych ludzi są one jakościowo różne składając się na niepowtarzalną indywidualizację osobowości człowieka. Zgodnie z Galpierinem (1976) potrzeby społeczne mogą się usamodzielniać, a przy konflikcie potrzeb – społeczne mogą nawet dominować nad biologicznymi.

Dodaj