Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Gówne objawy niepożądanego działania niacza

Po wielokrotnych lub długotrwałych ekspozycjach — centralna martwica zrazików wątrobowych. Chloroform Działanie ośrodkowe, pobudzenie nerwu błędnego, uwrażliwienie baroreceptorów tętnicy szyjnej, drażnienie błony śluzowej oskrzeli, bezpośredni wpływ na serce i mięśnie gładkie tętnic, działanie hepatotok- syczne Zaburzenia oddychania, pogłębiająca się hipotensja, zmniejszenie objętości wyrzutowej serca, różne postacie zaburzeń rytmu serca, aż do nagłego zatrzymania krążenia, żółtaczka miąższowa ,

Chlorek etylu Działanie ośrodkowe, pobudzenie nerwu błędnego, uwrażliwienie mięśnia sercowego na aminy katecholo- we. Właściwości znieczulające miejscowo przez oziębienie tkanek Zaburzenia oddychania, rzad- koskurcz przechodzący w częstoskurcz, możliwość wystąpienia migotania komór

Trichloroetylen Działanie ośrodkowe, pobudzenie nerwu błędnego, uwrażliwienie mięśnia sercowego na działanie amin ka- techolowych, W obecności wapna sodowanego (pochła- Zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca (rzadko- skurcz, rytm węzłowy). Objawy porażenia nerwów czaszkowych – nagła śmierć. Uwaga: nie używać urządzeń

Nazwa leku Mechanizm działania Główne objawy niepożądanego działania niacza C02) tworzy się kwas solny oraz dichloroacetylen – porażający nerwy czaszkowe iskrzących – produkty rozpadu trilenu są palne

Dodaj