Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Formy zachowań seksualnych

Spośród społecznych zachowań seksualnych, a więc takich, które realizowane są z partnerem, wyróżnić można interakcje seksualne oraz jednostronne zachowania seksualne. Termin „interakcja” odnosi się do takiego układu, kiedy oboje partnerzy współdziałają w realizacji wspólnego celu. Istnieje więc w tym przypadku obustronna zależność (AB), polegająca na wzajemnym wzmacnianiu reakcji seksualnych. Natomiast jednostronne zachowania seksualne występują wówczas, gdy jedna osoba realizuje zachowania seksualne, a partner tych zachowań nie odwzajemnia (A->B). Przykładem interakcji seksualnej może być angażujący obie strony stosunek płciowy, ale także inne formy wzajemnego zaspokajania potrzeby seksualnej, np. spacer pary zakochanych, niektóre formy tańca itp. Człowiek, który dąży do częstych spotkań z ukochaną (w znaczeniu seksualnym) osobą, a który ukrywa wynoszoną z tych spotkań częściową satysfakcję seksualną, stwarza z kolei relację jednostronną. Zachowania takie nie pozostają w zasadzie w sprzeczności z przyjętymi przez społeczeństwo wymaganiami co do zachowań seksualnych. Podobna relacja powstaje jednak także wtedy, gdy osobnik A zmusza do czynu nierządnego osobę B lub w przypadku stosunku płciowego z oziębłą prostytutką. W takich i podobnych przypadkach, gdy następuje łamanie norm społecznych, mówimy zwykle o zachowaniach nieprawidłowych społecznie (zachowania antyspołeczne). Są to jednak szczególne formy jednostronnych zachowań społecznych, w których istniejąca relacja A do B jest sprzeczna z powszechnie akceptowanymi wymaganiami. Także przy rozważaniu interakcji, a więc obustronnych relacji między A i B pojawia się zagadnienie antyspołeczności niektórych zachowań. Odnosi się to do takich interakcji, gdzie mimo istnienia obu-

Dodaj