Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

E. Fromm i jego wpływ na świadomość seksualną człowieka

Duży wpływ na kształtowanie światopoglądu człowieka współczesnego ma E. Fromm, lekarz freudysta i filozof (1971). Nawiązuje on do wczesnochrześcijańskich koncepcji stosunku duszy do ciała, ducha do materii, akcentując prymat ducha, lecz zarazem uznając w pełni biologiczne prawa natury człowieka. Jego zdaniem, rozterki, jakie przeżywa człowiek XX w. w naszej cywilizacji, związane są z dualizmem ducha i materii, ze współwystępowaniem w człowieku elementów natury zwierzęcej i ludzkiej. To, co dla zwierzęcia jest proste i bezkonfliktowe, dla człowieka staje się problemem: człowiek stara się zrozumieć, uwznioślić swoje życie biologiczne, włączyć je w system wartości. Dla Fromma czynnikiem równoważącym te dwie strony człowieka: fizyczną i duchową, jest miłość, chrześcijańska caritas, a więc poszanowanie i poczucie solidarności z całą ludzkością, a zatem i z każdym człowiekiem. E. Fromm unika moralizowania, uważa bowiem, że człowiek z natury swej jest dobry, nie trzeba go pouczać, trzeba uszanować tę wartość, jaką stanowi dla nas drugi człowiek, odnajdywać analogię do samego siebie, rozumieć i współczuć, a wreszcie szukać pogodzenia sprzeczności w dążeniu do szczególnego panerotyzmu–obejmować miłością zarówno istotę transcendentną, jak ludzi, naturę pozaludzką, wszystko, co człowiek może włączyć w swój świat, czemu może nadać przez to rangę wartości.

Dodaj