Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Czynniki psychologiczne i społeczno-kulturowe

Dla rozwoju emocjonalno-seksualnego nie mniej ważna od powyższych czynników natury biologicznej jest rola czynników środowiskowych. Wszelkie środowiskowe czynniki natury fizycznej mogą sprzyjać prawidłowemu rozwojowi emocjonalno-seksualnemu lub też wypaczać go poprzez urazy fizyczne czy choroby. Jakiekolwiek uszkodzenie chociażby jednego ze wszystkich powyżej opisanych mechanizmów biologicznych, będące następstwem środowiskowego czynnika natury fizycznej, wydatnie zaburza całokształt rozwoju emocjonalno-seksualnego.

Największą rolę w rozwoju emocjonalno-seksualnym odgrywają czynniki natury psychologicznej oraz społeczno-kulturowej. Wśród nich zaś najważniejsza jest potrzeba kontaktu emocjonalnego (więzi z innymi ludźmi) oraz potrzeba seksualna, a ponadto stopień integracji obu tych potrzeb. Ważny jest też ich wzajemny stosunek z niektórymi pozostałymi potrzebami: poznawczą, sensu życia oraz potrzebami fizjologicznymi i dominującymi potrzebami indywidualnymi. Należyte zaspokojenie tych potrzeb umożliwia prawidłowy rozwój osobowości, a więc i prawidłowy rozwój emocjonalno-seksualny, oraz pełną samorealizację w życiu dojrzałym.

Zdolność do samoregulacji zachowania oraz samorozwoju poprzez własną aktywność twórczą sprawia, że człowiek sam stwarza swoją własną, niepowtarzalną osobowość. Im większa jest ta aktywność, pozwalająca na wykroczenie poza ramy schematów środowiskowych, tym

Lata życia potrzeby poznawczej t potrzeby sensu życia (schemat znacznie uproszczony) więcej jest w konkretnej osobowości czegoś nowego, co odróżnia ją od innych i tym bardziej odmienny, nie mieszczący się w ogólnych schematach może być też jej rozwój emocjonalno-seksualny. Poza tym w rozwoju osobowości dużą rolę odgrywają czynniki społeczno-kulturowe. Człowiek adaptuje się do życia w społeczeństwie przede wszystkim poprzez uczenie się. Przyswojenie sobie nawyków kulturowych staje się jak gdyby częścią natury człowieka, dlatego też ogromną rolę w rozwoju emocjonalno-seksualnym oraz w rozwoju całej osobowości odgrywają wszelkie stosunki i więzi międzyludzkie.

Dodaj