Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

BIOSYNTEZA ANDROGENÓW I LEKI NA NIĄ WPŁYWAJĄCE

Pierwotnymi substratami do biosyntezy androgenów w komórkach Leydi- ga jądra są glukoza i kwasy tłuszczowe. Powstaje z nich cholesterol. Ponadto wykorzystywany jest cholesterol krążący we krwi. Źródłem cholesterolu do wytwarzania hormonów steroidowych jest jego krążąca frakcja zawarta w obrąbie Iipoprotein o małej gęstości (LDL).

Mitochondria komórek Leydiga jądra, niektórych komórek jajnika i komórek kory nadnerczy mają swoistą właściwość odłączania łańcucha bocznego cholesterolu i wytwarzania z cholesterolu pregnenolonu. Jest to 21-wąglowy prekursor wszystkich hormonów steroidowych. W obrąbie ludzkiego jądra przemiany pregnenolonu do testosteronu odbywają się tzw. drogą A-4.

Kluczowymi prekursorami testosteronu są kolejno: 17a-hydroksypreg- nenolon, dehydroepiandrosteron i androstendiol. Powstawanie testosteronu z jego bezpośredniego prekursora – androstendiolu – wymaga obecności ważnego enzymu dehydrogenazy 3(5-hydr oksysteroidowej.

Drogą alternatywną przy przekształcaniu androstendiolu jest powstanie androstendionu, drugiego wydzielanego do krwi androgenu. Jądra, wątroba i tkanki docelowe dla androgenów mają właściwość wytwarzania trzeciego, biologicznie czynnego androgenu, jakim jest dihydrotestosteron (DHT). W różnych układach oznaczeń biologicznych jest on 2,5-krot- nie aktywniejszy od testosteronu. Do jego powstania potrzebny jest enzym 5a-reduktaza.

Dodaj