Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Badania laboratoryjne STH

Badania laboratoryjne pozwalają dość dokładnie określić stopień zaburzeń metabolicznych chorego na cukrzycę. Oznacza się dobowe wydalanie glikozy z moczem, glikemię na czczo (u chorego na cukrzycę powyżej 14-0 mg%) i w 2,5 godziny po posiłku (powyżej 17-0 mg°/o w krwi żylnej i powyżej 2-0-0 mg% w krwi włośniczkowej — wg Górnickiego). Szczególnie cenne są tzw. krzywe cukrowe obrazujące poziom cukru we krwi po doustnym podaniu glikozy. Przebieg ich zależy jednak nie tylko od wydzielania insuliny, lecz od całego zespołu czynników regu-lujących gospodarkę węglowodanową. Wykazanie nieprawidłowego przebiegu krzywych w przypadkach bez cukromoczu, z „granicznym” poziomem cukru we krwi pozwala na wczesne wykrycie zaburzeń gospodarki węglowodanowej (tzw. stanów przedcukrzycowych). U dziecka zdrowego po doustnym podaniu glikozy w ilości 1,75 g/kg występuje po bardzo krótkotrwałym spadku glikemii (2—5 minut) wzrost poziomu cukru we krwi, osiągający najwyższy poziom w 3-0 minucie (do 18-0 mg%). W około 9-0 minut od początku obciążenia poziom cukru wraca do stanu wyjściowego, po czym następuje nieznaczny spadek glikemii (o 5—15%). U chorego na cukrzycę po podaniu glikozy występuje bardzo wysoki wzrost jej poziomu we- krwi, który utrzymuje się przez dłuższy okres czasu. (Opis i interpretację innych krzywych cukrowych zawiera VIII tom Nauki o chorobach wewnętrznych W. Orłowskiego).

Cukrzyca polega nie tylko na zaburzeniu gospodarki węglowodanowej, lecz także białkowej, tłuszczowej, wodnej, mineralnej. Do najcięższych zaburzeń biochemicznych dochodzi w śpiączce cukrzycowej. Poza prze- cukrzeniem krwi i cukromoczem występuje tu znacznego stopnia keto- nemia i ketonuria, hiperazotemia, lipidemia, obniżenie rezerwy alkalicz nej. Mimo zagęszczenia krwi stwierdza się zwykle hipochloremię i hipo- natremię, w okresie uruchomienia diurezy dochodzi do hipokaliemii. W śpiączće cukrzycowej w krwi występuje leukocytoza i neutrofiłia, w moczu niekiedy białko, wałeczki i leukocyty. Pojawienie się acetonu w moczu chorego na cukrzycę jest zawsze objawem alarmowym, gdyż świadczy o wyczerpaniu rezerw węglowodanowych. Stan taki nazywamy stanem przedśpiączlcowym.

Dodaj